Časopis Jednota EN

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V COOP JEDNOTE NOVÉ ZÁMKYV súčasnom období sú kladené vysoké požiadavky na kvalitu pracovnej sily v oblasti maloobchodu, a to najmä s ohľadom na potravinovú bezpečnosť a aproximáciu európskeho práva aj v oblasti manipulácie s potravinami. Na základe tejto skutočnosti je nevyhnutná profesionalizácia maloobchodného predaja prostredníctvom zvýšenia odborných vedomostí a zručností maloobchodného personálu. COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo v súlade so svojim strategickým plánom systematicky zabezpečuje odborné vzdelávanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom rôznych interných a externých vzdelávacích akcií.  COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo v rámci vzdelávania úzko spolupracuje so Vzdelávacím inštitútom COOP, a.s. v Mojmírovciach, ktorý ponúka bohatý výber vzdelávacích aktivít aj pre oblasť maloobchodu. Popri zabehnutých systémoch vzdelávania využíva COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo aj rôzne odborné projekty vzdelávania prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako aj v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Absolventi odborného vzdelávania obdržia celoslovensky platný certifikát vydaný akreditovanou vzdelávacou inštitúciou a v neposlednom rade získavajú aj vedomosti a zručnosti pre maloobchodnú prax pre kvalitnejšie poskytovanie služieb v obchode. 
 
 
 

Vzdelávanie zamestnancov


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...