Časopis Jednota EN

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 
1.
Podnety na oznamovanie protispoločenskej činnosti môžete oznámiť kedykoľvek,
počas 24 hodín denne, aj na e-mailovú adresu COOP Jednoty Nové Zámky, SD: 
 
 

 
alebo

 
 

2. Oznamovanie protispoločenskej činnosti priamo prostredníctvom tohto formulára

Polia označene * sú povinné


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...