Časopis Jednota EN

O nás

COOP JEDNOTA NOVÉ ZÁMKY, SPOTREBNÉ DRUŽSTVO

.. na začiatku - v roku 1845 to bola myšlienka založiť svojpomocné spolky a dnes je to sieť moderných maloobchodných predajní s tovarmi dennej potreby 64 ročná tradícia, spoľahlivosť a istota

  •  4 x TEMPO, 37 x SuperMarket a 74 predajní
  •  rozloženie v okresoch Nové Zámky, Komárno a Levice
  •  takmer 1000 zamestnancov
  •  vlastná lahôdkarská výrobňa

     

    COOP Jednota úspešne napreduje.
    Medziročný nárast obratu v segmente potravín bol 2,5%. COOP Jednota Slovensko zaznamenáva pozitívne smerovanie. Maloobchodný obrat skupiny COOP Jednota dosiahol 1 146 mil. eur, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje nárast o 2,9 % (obrat z roku 2010, s ktorým sa údaje za rok 2011 porovnávali, bol očistený o obrat COOP Jednota Bratislava, ktorá ukončila spoluprácu so skupinou COOP Jednota koncom roka 2010). Ak by sa mal obrat rozdeliť na potraviny a nepotravinársky tovar, tak pri potravinách bol zaznamenaný nárast o 2,5 % a pri nepotravinárskych tovaroch bol nárast o 5,1 %. V porovnaní januára 2012 s januárom 2011 skupina taktiež zaznamenala rast, a to o 2,6 %, t. z., že aj v úvode nového roka pokračuje skupina v nastúpenom trende rastu. Obrat rástol aj pri výkonoch logistických centier, dosiahol výšku 354,7 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2010 nárast o 9,2 %. Celkový obrat maloobchodu a logistických centier tak v roku 2011 dosiahol výšku 1 500,7 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2010 medziročný nárast o 4,3 %. Viac o ďalších plánoch tejto siete sa dočítate v aprílovom vydaní časopisu Obchod.


Zväčšiť mapu

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...