Časopis Jednota EN

Kontakt

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel Dr. Vložka číslo: 60/N

ÚSEK
 
KONTAKT
 
- spojovateľka 035/6921 400
- sekretariát predsedu družstva 035/6921 402
- podpredseda družstva, prevádzka 035/6921 436
- marketingu 035/6921 439
- personalisktiky a miezd 035/6921 408
- financií a účtovníctva 035/6921 418
- email kontakt jednota@jednota-nz.sk

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...