Časopis Jednota EN

Coopkasa

Dostupnosť
Vaše účty môžete platiť v sieti predajní COOP Jednota na celom území Slovenska počas výhodných otváracích hodín aj počas víkendov. Svoje účty môžete zaplatiť, aj ak ste v práci do neskorých večerných hodín.

Pohodlie
Vďaka službe COOPKASA môžete platiť svoje účty popri každodennom nakupovaní. Nemusíte stáť dvakrát v rade a vaše povinnosti spojené so starostlivosťou o domácnosť vybavíte na jednom mieste. Zostane vám viac času na vašu rodinu, koníčky, záujmy.

Bezpečnosť
Celý proces platenia účtov prostredníctvom služby COOPKASA je od momentu zosnímania účtu, až po pripísanie prostriedkov na účet vydavateľa šeku garantovaný spoločnosťou UniCredit Bank Slovakia a. s. . Potvrdenka z terminálu COOPKASA spolu s blokom z registračnej pokladne slúžia ako doklad o úhrade účtu pri platbe prostredníctvom služby COOPKASA. A môžete žiť kľudnejšie.Odteraz preto môžu zákazníci platiť faktúry a šeky za elektrinu od Západoslovenskej a Východoslovenskej energetiky, káblovú televíziu od UPC a poistné Allianz Slovenskej poisťovne prostredníctvom služby COOPKASA.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...