Časopis Jednota EN

Profil

COOP Jednota Nitra, SD je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych prípadne iných potrieb svojich členov. Družstvo vzniklo na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 20.8.1953 a je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v oddieli Dr. vo vložke č.19/N. Družstvo je právnickou osobou a je zriadené nadobu neurčitú.


Základné údaje

Obchodné meno: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jednota Nitra, SD)
Sídlo: Štefánikova 54, Nitra 949 01
IČO: 00 168 874

DIČ:

2020411800
IČ DPH SK 2020411800
Deň zápisu: 20.08.1953
Právna forma: Družstvo
Predmet činnosti:

výroba potravín a nápojov

prenájom prevádzkových jednotiek

pohostinstvo a ubytovanie

cestná nákladná doprava

veľkoobchod-drobný tovar, odevy
predaj jedov a žieravín v maloobchode

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

nákup a predaj pyrotechnických výrobkov

výroba pekárenských výrobkov a cukrárenských výrobkov

vyberanie parkovného

reklamná a propagačná činnosť

leasing spojený s financovaním

výroba a predaj zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

ambulantný predaj a predaj na trhoch

vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení - elektrotechnikom špecialistom (objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov)

veľkoobchod v rozsahu voľných živností

predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest

verejné stravovanie

Vydavateľská činnosť

počítačové služby

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

prieskum trhu

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

prenájom hnuteľných vecí


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...