Časopis Jednota EN

Novinky


 

Otvárame pre Vás novú predajňu v Hlohovci
Nadácia COOP Jednota pomáha a podporuje.

zľava: PhDr. Ladislav Berecz, námestník riaditeľa pre HTČ, Mgr. Renáta Koncová, vedúca sestra, MUDr. Tibor Gobo, primár neurologickej kliniky, Peter Šipčiak, generálny riaditeľ COOP Jednoty Nitra, Doc.MUDr. Pavol Poliačik, PhD., prednosta kardiologickej kliniky, Ing. Gabriel Csollár, predseda COOP Jednoty Slovensko, Doc.MUDr.Miroslav Brozman, CSc., prednosta neurologickej kliniky, MUDr. Jozef Hasilla, PhD., primár kardiologickej kliniky

Zástupcovia COOP Jednoty Slovensko a COOP Jednoty Nitra odovzdali dňa 14.10.2016  pre dve kliniky  Fakultnej nemocnice v Nitre počítačové vybavenie s príslušenstvom.  Pre kardiologickúkliniku nadácia zakúpila  interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v hodnote 5 800 €. Neurologickú kliniku  vybavila  4 ks počítačov  HP s LED monitormi a veľkoformátovýmdisplejom  v hodnote 6 072. Dary boli odovzdané za prítomnosti zástupcov obidvoch kliník a zástupcu riaditeľa nemocnice. Vybavenie na obidvoch klinikách budú využívať pri každodenej starostlivosti o pacientov , pri prezentovaní diagnostických nálezov pre lekárske konzílium ako aj na vzdelávacie aktivity personálu. Zástupcovia Fakultnej nemocnice vyslovili poďakovanie a uznanie, pretože Nadácia už v minulosti podporila zdravotnícke zariadenie nákupom prístrojov. Obe strany  vyslovili presvedčenie, že tradícia bude naďalej pokračovať.
 

ZNOVUOTVORENIE PREVÁDZKY V HORNEJ KRÁĽOVEJ


Po viac ako 20-tich rokoch opäť otvorila COOP Jednota Nitra druhú predajňu v obci Horná Kráľová. Zrekonštruovaná predajňa je zaradená do reťazca Potraviny  a na predajnej ploche 100 m2 ponúkame zákazníkom sortiment potravinárskych výrobkov a vybrané druhy tovarov dennej potreby. V ponuke je aj široký sortiment tovarov vlastnej značky COOP. Okrem toho môžu zákazníci využiť doplnkové služby –  platba kartou, dobíjanie kreditov mobilných telefónov a úhrada šekov vybraných spoločností.  Všetkých zákazníkov radi privítame a prajeme im  pohodlný nákup v príjemnom prostredí novej predajne.

AGROKOMPLEX 2016


Počas výstavy AX 2016 už tradične zabezpečovala  COOP Jednota Nitra v rámci COOP EXPO predaj tovarov vlastnej značky COOP. Na predajnej ploche  70 m2 si návštevníci AX mohli okrem kompletného sortimentu tovarov vlastnej značky kúpiť aj čerstvé pekárske výrobky, ovocie. Každý rok prekvapíme návštevníkov novým dizajnom expozície, ktorá odzrkadľuje našu tradíciu a charakterizuje našu príslušnosť k Slovensku.  Reťazec COOP Jednota je dlhodobo známy najvyšším podielom predaja slovenských výrobkov, ktorý predstavuje viac ako 70 %. 


MDD 2016 v predajniach COOP Jednota Nitra, SDStretnutie zamestnancov a zástupcov dozorných výborov COOP Jednoty Nitra 2016


Dňa 23. apríla 2016 sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov  a zástupcov dozorných výborov COOP Jednoty Nitra v divadle Andreja Bagara . Stretnutie otvoril   Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a COOP Jednoty Nitra , ktorý potom spoločne s Petrom Šipčiakom, generálnym riaditeľom  COOP Jednoty Nitra, SD, odovzdali ocenenia "Najlepšia predajňa roka 2015" za jednotlivé reťazce. Ocenenie si prevzali vedúce predajní vo Veľkom Záluží, Lukáčovciach a Žiranoch. Po oficiálnej časti  pokračoval program stretnutia divadelným predstavením komédie  "Z rúčky do rúčky".

Nové priestory predajne Podhorany, časť Sokolníky.


V novembri už nakupovali v nových   priestoroch predajne  potravín aj obyvatelia obce Podhorany, časť Sokolníky. Za necelé štyri mesiace COOP Jednota Nitra pristavila k pôvodnému objektu novú predajňu s predajnou plochou 120 m2. Pôvodné stiesnené priestory sa tak zväčšili viac ako dvojnásobne. Väčšie priestory poskytujú možnosť ponuky rozšírenia  sortimentu čerstvých tovarov, ale aj  ponuky viac druhov výrobkov.Stretnutie zamestnancov a dozorných výborov v divadle Andreja Bagara


Dňa 25. apríla sa uskutočnilo v divadle Andreja Bagara stretnutie zamestnancov  a dozorných výborov COOP Jednoty Nitra . Stretnutie otvoril   Ing. Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko , ktorý potom spoločne s Petrom Šipčiakom, generálnym riaditeľom  COOP Jednoty Nitra, SD, odovzdali ocenenia "Najlepšia predajňa roka 2014" za jednotlivé reťazce. Po oficiálnej časti  pokračoval program stretnutia divadelným predstavením "Druh žena".Pribudli ďalšie predajne vyššieho štandardu

5. februára  bola slávnostne otvorená nová predajňa potravín v obci Obyce.

Na mieste pôvodnej predajne potravín vyrástla nová budova, v ktorej ponúkame pre zákazníkov vyšší komfort pri nákupoch a širší sortiment tovarov.

Po 6 mesiacoch predaja v náhradných priestoroch občania Obýc s nadšením so spevom a hudbou privítali otvorenie novej predajne, o čom svedčala ich početná účasť.  

O spokojnosť zákazníkov sa postará tím zamestnancov pod vedením skúsenej vedúcej p. Ondrejmiškovej. 

  

Dňa 14.8. 2014 bola  slávnostne otvorená po rekonštrukcii predajňa potravín v obci Klasov. Za necelé tri mesiace COOP Jednota Nitra zrekonštruovala pôvodné priestory potravín a pohostinstva na modernú predajňu potravín vybavenú novými technológiami a obchodným zariadením. Pôvodná predajná plocha 108 m2 sa zväčšila o 60 m2. 

Po 3 mesiacoch rekonštrukčných prác, dňa 2.10. 2014 bola  slávnostne otvorená predajňa potravín v obci Golianovo. Pôvodná predajná plocha sa zväčšila o 60 m2 .

V obidvoch predajniach sa rozšíril sortiment najmä o čerstvé výsekové mäso, ale tiež priestor pre širšiu ponuku čerstvých tovarov – mliečne výrobky, mäsové výrobky, ovocie a zeleninu, pekárenské výrobky.


Elektronické cenovky - TEMPO Zlaté Moravce


Na ploche 1200 m2 je zákazníkom k dispozícii ponuka viac ako 12000 tovarových položiek. Bol zavedený nový elektronický systém cenoviek. Prostredníctvom elektronických cenoviek je možné spravovať a aktualizovať ceny, ako aj riadiť produktové a propagačné informácie priamo v mieste predaja. Ceny vyše 12 000 tovarov je možné zobrazovať a meniť naraz, bez jediného kábla. Celá inštalácia bola vykonaná v priebehu 2 dní a vďaka nej je možné spravovať a aktualizovať ceny, produktové a propagačné informácie dynamicky, priamo na mieste predaja. Grafické riešenie elektronických cenoviek je absolútna svetová špička. Cieľom zavedenia tohto systému je zníženie počtu chýb pri oceňovaní tovarov, lepšia čitateľnosť pre zákazníkov a zníženie prácnosti pri oceňovaní tovaru.
 

Cenovky ZM


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...