Časopis Jednota EN

Podnety na protispoločenskú činnosť

Podnety súvisiace s protispoločenskou činnosťou
 
V zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je možné podávať podnety súvisiace s protispoločenskou činnosťou nasledovne:
 
Ø  zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa vo veci prijímania a preverovania podnetov o protispoločenskej činnosti
 Meno a priezvisko:         Daniela Hvolková         
 Telefón:                          0907 844158
 e-mail:                            daniela.hvolkova@no.coop.sk
 
 
Ø  spôsoby podania podnetov, ktoré súvisia s protispoločenskou činnosťou
1/    Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe na jej kontakt a to
                   a) písomne,
                   b) v listinnej podobe poštou alebo priamym odovzdaním zodpovednej osobe
                       v mieste sídla ústredia COOP Jednota Námestovo,
                   c) elektronickou poštou,
                   d) do schránky umiestnenej pri vstupe do dvora administratívnej budovy
                       COOP Jednota Námestovo, s. d. ktorá je k dispozícii oznamovateľom 24 hodín
                       denne,
                   e) ústne do záznamu.
2/   Anonymný podnet sa môže podať do schránky alebo poštou.
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...