Časopis Jednota EN

O nás

Základné údaje

Obchodné meno:
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Dr., vl. č. 38/L

Právna forma:
družstvo

Počet členov k 31. 12. 2014:
7349

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo plošne zaberá časť hornooravského regiónu v oblasti Námestovo. Námestovo tvorí prirodzené centrum oblasti a je jej spádovým mestom. Je sídlom úradov a inštitúcií obvodného významu. 
COOP Jednota Námestovo dlhodobo venuje pozornosť vytváraniu lepších pracovných a nákupných podmienok.
Zámery COOP Jednoty Námestovo sú, aby na každej obci boli vytvorené dobré podmienky pre predaj čo najširšieho sortimentu tovaru.
V súčasnom období COOP Jednota Námestovo má v sídle regiónu pomerne dobre vybudovanú sieť prevádzkových jednotiek v počte 61. Má vlastný veľkosklad, dopravu, údržbu.
 
Obchodná sieť COOP Jednota Námestovo

  •   vo všetkých obciach okresu Námestovo zabezpečuje predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru
  •   možnosť platby platobnou kartou
  •   dobíjanie telefónnych kreditov mobilných operátorov                         
  •   prijímanie stravných lístkov na nákup potravinárskeho tovaru
  •   zľava z nákupu na nákupnú kartu
  •   platba faktúr, šekov od vybraných firiem prostredníctvom coopkasa
  •   služba Cashback - bezhotovostná úhrada za tovar a výber hotovosti na kartu VISA 

 
 
 

 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...