Časopis Jednota EN

O nás

Základné údaje

Obchodné meno:
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo

Zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Dr., vl. č. 38/L

Právna forma:
družstvo

Počet členov k 31. 12. 2016:
7250

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo plošne zaberá časť hornooravského regiónu v oblasti Námestovo. Námestovo tvorí prirodzené centrum oblasti a je jej spádovým mestom. Je sídlom úradov a inštitúcií obvodného významu. 
COOP Jednota Námestovo dlhodobo venuje pozornosť vytváraniu lepších nákupných podmienok. Pokračuje v modernizácii prevádzkových jednotiek rozširovaním predajných priestorov, úpravou skladov, dopĺňaním zariadenia, vytváraním parkovacích miest,
bezbariérových vstupov a v úprave vonkajšieho vzhľadu predajní.
Zámery COOP Jednoty Námestovo sú, aby na každej obci boli vytvorené dobré podmienky na predaj čo najširšieho sortimentu tovaru.
Cieľom je udržanie ekonomickej stability družstva a jeho postavenie na vnútornom trhu.
COOP Jednota Námestovo má v sídle regiónu pomerne dobre vybudovanú sieť prevádzkových jednotiek v počte 59. Má vlastný veľkosklad, dopravu, údržbu.
 
 
Obchodná sieť COOP Jednota Námestovo
 

  • ponúka v okrese Námestovo široký sortiment potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru
  • predajne Tempo a Supermarket má otvorené 7 dní v týždni
  • možnosť platby platobnou kartou
  • dobíjanie telefónnych kreditov
  • prijímanie stravných lístkov a stravovacích kariet na nákup potravinárskeho tovaru
  • zľava z nákupu na nákupnú kartu
  • platba faktúr a šekov od vybraných firiem prostredníctvom coopkasa
  • výber hotovosti pri platbe kartou služba CashBack

 

 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...