Časopis Jednota EN

Členstvo

 
Predstavenstvo 
 
Ing. Štefánia Gočalová, predsedníčka
Igor Jagelek, podpredseda
Ing. Ľubomír Balcierák, člen
Mgr. Elena Ferancová, členka
Janka Kravčíková, členka
Ing. Eva Murínová, členka
Mgr. Soňa Portalová, členka


Kontrolná komisia

Viktória Sekerášová, predsedníčka
Ing. Anna Vorčáková, podpredsedníčka
Helena Chromčáková, členka
Margita Kovaľová, členka 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...