Časopis Jednota EN

Zoznam prevádzkovateľov podľa predaja SK výrobkov

Spoločnosť COOP Jednota so sídlom v Michalovciach podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2014 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %

1. Mäsový priemysel 95,9
2. Hydinársky priemysel 96,1
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 60,9
4. Mliekarenský priemysel 84,9
5. Mlynský priemysel 68,4
6. Pekársky a cukrársky priemysel 84,7
7. Cestovinársky priemysel 95,1
8. Cukrovarnícky priemysel 91,8
9. Cukrovinkársky priemysel 29,3
10. Výroba medu 100,0
11. Konzervárenský priemysel 41,0
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 70,8
13. Pivovarnícky priemysel 91,3
14. Vinársky priemysel 71,5
15. Liehovarnícky priemysel 94,8
16. Mraziarenský priemysel 58,0
17. Tukový priemysel 55,5
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 59,6
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 60,4
20. Ovocie mierneho pásma 3,7
21. Zelenina mierneho pásma 26,1
22. Konzumné zemiaky 15,3
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 76,3


PDF formátSpoločnosť COOP Jednota so sídlom v Michalovciach podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za II. polrok 2014 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu a ovocia a zeleniny mierneho pásma vrátane zemiakov

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %

1. Mäsový priemysel 92,0
2. Hydinársky priemysel 93,0
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 50,5
4. Mliekarenský priemysel 84,8
5. Mlynský priemysel 68,2
6. Pekársky a cukrársky priemysel 88,5
7. Cestovinársky priemysel 96,1
8. Cukrovarnícky priemysel 90,0
9. Cukrovinkársky priemysel 28,7
10. Výroba medu 100,0
11. Konzervárenský priemysel 38,0
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 62,6
13. Pivovarnícky priemysel 81,1
14. Vinársky priemysel 72,5
15. Liehovarnícky priemysel 94,3
16. Mraziarenský priemysel 52,2
17. Tukový priemysel 41,4
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 59,4
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 65,1
20. Ovocie mierneho pásma 24,8
21. Zelenina mierneho pásma 14,9
22. Konzumné zemiaky 23,0
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 73,7


PDF formát

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...