Časopis Jednota EN

História

Založením I. Potravného družstva železničných  zamestnancov v Turci, ktoré nepretržite funguje v našom regióne už 110 rokov.
    Sútok rieky Turiec a Váhu už od pradávna svojou geografickou polohou zohrával významnú úlohu pri križovaní sa ciest severným Slovenskom, ale aj  Strednej  Európy. Všetky významné  obchodné, ale aj poštové cesty križovali od nepamäti Turiec.
    Nebolo tomu ináč ani  koncom 19. storočia,  keď sa cisársko–kráľovská  železničná spoločnosť rozhodla na košicko-bohumínskej dráhe vybudovať odbočku do Budapešti. Za najvhodnejšie miesto tejto križovatky boli vybrané  Vrútky. Veľa obyvateľov Vrútok a priľahlých dedín bolo zamestnaných v tejto spoločnosti a mali možnosť využívať  niektoré výhody a to hlavne preprava tovaru za režijné náklady. Od tejto výhody, bol už len krok k založeniu obchodnej spoločnosti, ktorá  zabezpečovala dovoz a distribúciu tovarov hlavne z  južného Slovenska. Jednalo sa o dovoz cukru, obilnín, ovocia, zeleniny, mäsa a pod.
    12. apríla 1896 bola zvolaná ustanovujúca schôdza a po nej 18. júna 1896 mimoriadne  valné zhromaždenie, kde boli prijaté stanovy družstva. Správa družstva pozostávala z predsedu, podpredsedu a z 18 členov. Predmet podnikania bol zaregistrovaný: „Najvýhodnejšie zadovažovanie tovaru potrebného v domácnostiach  členov družstva.“ Dňa 12. decembra 1896 pod číslom 112/2 bola vykonaná oprava v obchodnom registri a družstvu už nič nebránilo v jeho činnosti.
Od tohto dňa pretieklo  dole Turcom veľa vody. Rukúsko-uhorskú monarchiu vystriedala I. Československá republika, Slovenský štát, opäť Československá republika, ČSSR, ČSFR a opäť Slovenská republika. Následne aj družstvo  prechádzalo viacerými  reorganizačnými  zmenami, ktoré rýchlejšie, alebo pomalšie posúvali družstvo vo svojom vývoji.
     Posledná zásadná reorganizačná zmena prebehla podľa transformačného zákona v roku 1992 . V tejto hektickej dobe družstvo odolalo snahám o jeho rozdelenie. Zásluhu na tom má, historicky známa družstevná myšlienka  a to, že družstevníci boli vždy tí, ktorí sa spájali a nie tí, ktorí sa trhali. Udržaním celistvosti družstva, si družstvo vytvorilo  predpoklady na jeho ďalší rozvoj.
    Dnes sa naše družstvo radí medzi konsolidované a ekonomicky stabilné podnikateľské subjekty v regióne Turiec, ktoré má 10 tisíc členov a  zamestnáva 460 pracovníkov.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...