Časopis Jednota EN

Predajne

  
Formát Č. PJ Mesto Adresa Meno Telefón
JEDNOTA II 01-801 Bodza Bodza č.279 Fábiková M. 91577 05 10
JEDNOTA II 01-802 Holiare Holiare č.178 Drégelyová A. 91598 34 77
SM II 01-803 Čičov Čičov ul.Hlavná č.489/1 Katona M. 91577 05 11
JEDNOTA II 01-804 Kližská Nemá Kližská Nemá Nám.Hrdinov č.106 Habardíková I. 91577 05 12
MIX 01-805 Okoličná n/O Okoličná n/O Nitrianska č.381 Kürthy O. 91577 05 31
SM II 01-808 Zlatná n/O Zlatná n/O Hlavná č.209 Molnárová I. 91577 05 13
JEDNOTA I 01-809 Čalovec Čalovec Hlavná ul.č.36 Kováčová I. 91577 05 15
MIX 01-811 Kameničná Kameničná Hlavná ul.č.103 Jasková P. 91577 05 16
JEDNOTA I 01-817 Sokolce Sokolce Hlavná ul.č.17 Csibová A. 91577 05 17
MIX 01-818 Sokolce Sokolce Hlavná ul.č.52 Károlyiová E. 91577 05 18
SM II 01-820 Komárno Komárno Vodná ul.č.36 Ertl P. 91577 05 19
SM II 01-822 Komárno Komárno Petőfiho ul. č.7 Ertl A. 91577 05 21
SM II 01-823 Komárno Komárno Damjanichova ul. 3 Vavreczky B.K. 91577 05 23
MIX 01-824 Nová Stráž Nová Stráž Obchodná ul.č.640 Reháková H. 91577 05 22
SM II 01-841 Chotín Chotín Hlavná ul. č.120 Harcsová I. 91577 05 26
MIX 01-843 Bát. Kosihy Bát.Kosihy Mlynská ul.č.736 Rozzonová S. 91577 05 28
JEDNOTA I 01-852 Hurbanovo Hurbanovo Výskumnícka ul.č.15 Erősová A. 91577 05 32
SM II 01-857 Hurbanovo Hurbanovo Nám.Konk-Thege č.7 Gáspárová S. 91577 05 33
JEDNOTA I 01-862 Imeľ Imeľ č.247 Sporný J. 91577 05 36
JEDNOTA I 01-865 Nesvady Nesvady Gútska cesta č.5 Nagyová M. 91577 05 37
MIX 01-867 Martovce Martovce č.68 Pastoreková K. 91577 05 38
MIX 01-872 Kolárovo Kolárovo Puruk č.366 Fördösová E. 91577 05 39
JEDNOTA I 01-873 Kolárovo Kolárovo Komárňanská č.22 Hírová M. 91577 05 40
SM I 01-876 Kolárovo Kolárovo Brnenské nám.č.1 Pappová K. 91577 05 41 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...