Časopis Jednota EN

Komárno

COOP Jednota Komárno, SD

Sídlo družstva: Komárno, Vodná 36, 945 01

Zapísaný v Obchodnom registri:

Okresného súdu Nitra Odd. Dr, vl. č. 10001/N

Tel.č.: +421 35 79 05 101

E-mail:
koloman.skuliba@kn.coop.sk    

Nájdete nás už aj na Facebooku (klik sem) 
https://www.facebook.com/COOP-Jednota-Komárno-spotrebné-družstvo-204312393254778/timeline

alebo
https://www.facebook.com/coopjednotakn
COOP Jednota Komárno SD,  so sídlom na ul. Vodnej č.36, Komárno
podľa § 12a ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení  neskorších predpisov
 
Spoločnosť COOP Jednota Komárno, SD so sídlom ul. Vodná č.36, Komárno podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za II. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 84,2
2. Hydinársky priemysel 86,4
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 49,2
4.  Mliekarenský priemysel 68,9
5. Mlynský priemysel 58,1
6. Pekársky a cukrársky priemysel 83
7.  Cestovinársky priemysel 91,6
8. Cukrovarnícky priemysel 91,2
9. Cukrovinkársky priemysel 21,4
10. Výroba medu 100
11.  Konzervárenský priemysel 37,7
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 56
13.  Pivovarnícky priemysel 90,2
14.  Vinársky priemysel 63,6
15. Liehovarnícky priemysel 76,8
16. Mraziarenský priemysel  34,1
17. Tukový priemysel 29,4
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 57,2
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 47,9
20. Ovocie mierneho pásma 18,1
21. Zelenina mierneho pásma 30,3
22. Konzumné zemiaky 90,1
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na  
Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 

64,7

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...