Časopis Jednota EN

Komárno

COOP Jednota Komárno, SD

Sídlo družstva: Komárno, Vodná 36, 945 01

Zapísaný v Obchodnom registri:
Okresného súdu Nitra Odd. Dr, vl. č. 10001/N

Tel.č.: +421 35 79 05 101

E-mail:
koloman.skuliba@kn.coop.sk    

Nájdete nás už aj na Facebooku (klik sem) 
https://www.facebook.com/COOP-Jednota-Komárno-spotrebné-družstvo-204312393254778/timeline
COOP Jednota Komárno SD,  so sídlom na ul. Vodnej č.36, Komárno
podľa § 12a ods. 2 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení  neskorších predpisov
 
Spoločnosť COOP Jednota Komárno, SD so sídlom ul. Vodná č.36, Komárno 
podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu

P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 84,3
2. Hydinársky priemysel 88,1
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 52,5
4.  Mliekarenský priemysel 69,8
5. Mlynský priemysel 57
6. Pekársky a cukrársky priemysel 83,1
7.  Cestovinársky priemysel 90,4
8. Cukrovarnícky priemysel 83,6
9. Cukrovinkársky priemysel 22
10. Výroba medu 100
11.  Konzervárenský priemysel 36,2
12. Priemysel výroby nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 57,1
13.  Pivovarnícky priemysel 89,3
14.  Vinársky priemysel 67,6
15. Liehovarnícky priemysel 79,8
16. Mraziarenský priemysel  36,7
17. Tukový priemysel 28,2
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 55,5
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 46,8
20. Ovocie mierneho pásma 89,4
21. Zelenina mierneho pásma 50,3
22. Konzumné zemiaky 95,7
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu  65,4

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...