Časopis Jednota EN

Podiel slovenských potravín

Spoločnosť COOP Jednota, SD so sídlom Humenné

podľa § 12a) ods. 1, písm. b) zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov zverejňuje polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu
z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za I. polrok 2016 vo svojich prevádzkach v členení podľa výrobných odborov potravinárskeho priemyslu a ovocia a zeleniny mierneho pásma vrátane zemiakov.

 
P. č. Odbor potravinárskeho priemyslu Podiel v %
1. Mäsový priemysel 93,8
2. Hydinársky priemysel 96,7
3. Priemysel spracovania produktov rybolovu 49,5
4. Mliekarenský priemysel 80,6
5. Mlynský priemysel 56,0
6. Pekársky a cukrársky priemysel 75,4
7. Cestovinársky priemysel 95,4
8. Cukrovarnícky priemysel 90,7
9. Cukrovinkársky priemysel 20,8
10. Výroba medu 100,0
11. Konzervárenský priemysel 39,3
12. Priemysel výrobky nealkoholických nápojov a nápojov v prášku 60,3
13. Pivovarnícky priemysel 80,8
14. Vinársky priemysel 84,3
15. Liehovarnícky priemysel 86,2
16. Mraziarenský priemysel 57,1
17. Tukový priemysel 35,1
18. Potravinové polotovary, dehydrované pokrmy, pochutiny a ochucovadlá, káva, čaj a koreniny 66,7
19. Výroba lahôdok a chladených/balených hotových jedál 66,7
20. Ovocie mierneho pásma 87,8
21. Zelenina mierneho pásma 43,1
22. Konzumné zemiaky 32,4
23. Percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu 71,3
 
 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...