Časopis Jednota EN

O nás

Obchodné meno: COOP Jednota Humenné, spotrebné družstvo (od: 30.06.2003)
Sídlo: Družstevná 24
Humenné 066 27
(od: 11.05.2000)
IČO: 00 169 081 (od: 10.07.1993)
Deň zápisu: 30.05.1953 (od: 10.07.1993)
Právna forma: Družstvo (od: 10.07.1993)
Obchodný register: OS Prešov, Odd.:Dr.Vložka č.:233/P (od: 14.07.1993)
Predmet činnosti:
nákup a predaj - potraviny, alkohol. a nealkohol. nápoje, priemyselný tovar - domáce potreby, elektrotechnický tovar, železiarsky tovar, stroje a priemyselné zariadenia, drobný tovar - drogéria, kozmetika, hračky, papierenský tovar, textil, konfekcia, obuv, kožená galantéria, stavebniny, nábytok, tabakové výrobky
poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb
vykonávanie cestnej dopravy
 
(od: 14.07.1993)
Štatutárny orgán:
JUDr. Štefan Koľ - predseda
Ing. Dana Babíková - podpredseda
Ing. Michal Buchovecký - podpredseda
Ing. Jozef Ontkoc - podpredseda
Ing. Jozef Lelko - člen
Ing. Štefan Rajňák - člen
Jozef Hrubovčák - člen


 
(od: 24.11.2007)
(od: 24.11.2007)
(od: 24.11.2007)
(od: 24.11.2007)
(od: 24.11.2007)
(od: 24.11.2007)
(od: 18.08.2011)
 
Konanie: Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
 
(od: 21.08.1998)
Základný členský vklad:

500 Sk fyzická osoba
500 Sk právnická osoba

(od: 21.08.1998)
(od: 24.11.2007)
Iné ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo sa zakladá na stanovách upravených a schválených konferenciou delegátov dňa 28.12.1988 na základe zák.č. 94/88 Zb. Stary spis: Dr 962
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 30.10.1992 a zmien stanov schválených dňa 30.10.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 962
Zmeny stanov družstva, schválené zhromaždením delegátov dňa 8.3.1996. Stary spis: Dr 962
Zmeny stanov družstva, schválené zhromaždením delegátov dňa 23.4.1998.
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 14.3.2000. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 23.4.2003.
(od: 10.07.1993)

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...