Časopis Jednota EN

Kontakt

Kontakty

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA
JUDr.Koľ Štefan

PODPREDSEDNÍČKA OBCHODNO-MARKETINGOVÉHO ÚSEKU

 Ing. Babiková Dana   
 tel: 057/7750017

PODPREDSEDA EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Ing. Ontkoc Jozef
tel: 057/7722588

PODPREDSEDA TECHNICKÉHO ÚSEKU
Ing. Buchovecký Michal  
tel: 057/7722592

SEKRETARIÁT A PERSONÁLNE ODDELENIE
Ing.Gamratová Mária
p.Mikitková Valéria
tel: 057/7750019/20

 

ÚTVAR INFORMAČNEJ SÚSTAVY

Ing.Stašková Renáta
tel: 057/7750014

Bačíková Agnesa
Ing.Jalčáková Jana
Ščerbová Helena

Ing. Hrubovčáková Tatiana
tel: 057/7722586

 

PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

 Ing.Sirková Mária

Ing.Frdlíková Eva
Kasová Magdaléna

Jakubová Renáta

Ing.Kušev Stanislav 

MATERIÁLNO TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Ing. Bakoš Vladimír
tel: 057/7750015

Mihaľov Jozef

Ciberejová Eva

Barna Štefan
Ing. Babik Peter
 

MZDOVÉ A PERSONÁLNE ODDELENIE

Ing.Gamratová Mária, Mikitková Valéria
tel: 057/7750019, 7750020

ÚSEK IT

Ing.Kuševová Antónia, Ing.Kušev Jaroslav


 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...