Časopis Jednota EN

Členstvo

Členská základňa

Tvorí ju 4 749 členov. V posledných rokoch sa manažment COOP Jednota Humenné zameral na postupnú transformáciu vzťahov medzi členskou základňou a družstvom. Z organizačného hľadiska družstvo zmenilo celú štruktúru členských základní tak, aby sa integrovali do tých obcí, kde družstvo vykonáva obchodnú činnosť. Volené orgány tak prešli racionalizáciou na všetkých stupňoch s cieľom zabezpečiť väčšiu akčnosť a kvalitu činnosti. Členské základne sa zredukovali z pôvodných 50 na 39 a znížil sa aj počet delegátov zo 73 na 57.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...