Časopis Jednota EN

Mobilná aplikácia - COOP Jednota - Manuál


Prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota má zákazník na jednom mieste informácie ako:
 

- Abecedný zoznam všetkých predajní COOP Jednota Potraviny, Supermarket a Tempo

- Presné adresy všetkých predajní a interaktívnu mapu predajní

- Informácie o otváracej dobe a možnostiach platby v každej predajni

- Digitálnu podobu nákupnej COOP karty

- Informácie o hodnote nákupov a výške nároku na vernostnú zľavu

- Aktuálne letáky s prehľadom zľavových akcií

- Aktuálne číslo časopisu Jednota
 
Aplikácia je bezplatná a stačí si ju len nainštalovať do svojho mobilného telefónu (pre operačné systémy Android a iOS).

Manuál k  mobilnej aplikácií - COOP JEDNOTA
 
 
 
Hlavná úvodná stránka

V aplikácií sa zázakník pohybuje pomocou „dlaždíc/záložiek“ na hlavnej stránke, alebo pomocou

menu, ktoré je zobrazené symbolom troch vodorovných čiar. Po kliknutí na menu sa zobrazí ponuka, kde užívateľ

nájde všetky záložky a možnosti aplikácie (zmena farebnosti, kontakty a pod.)

 
  
 
  Záložka – aktuálna ponuka

V tejto záložke zákazník nájde aktuálne akciové letáky pre všetky formáty. Medzi letákmi sa prepína kliknutím na formát predajne (supermarket, potraviny atď) a v letáku

sa listuje skrolovaním / posúvaním nadol. 
 
 
   
 
 

Záložka - Moja Karta 

Číslo z originálnej/plastovej nákupnej karty si zákazník prenesiete do aplikácie v telefóne a v takejto digitálnej podobe ho môžete používať pri bežných nákupoch v COOP

Jednote. Vďaka tomu bude mať informáciu o výške aktuálnej hodnoty nákupov ale aj o výške nároku na vernostnú zľavu.
 
 
   
 

 
- Digitalizovať COOP kartu môžete 2 spôsobmi – pomocou fotoaparátu mobilného telefónu zosnímaním čísla karty alebo zadaním čísla karty priamo pomocou klávesnice.

Podmienkou pre vytvorenie digitálnej karty je zadanie mena, priezviska a e-mailovej adresy osoby, ktorá COOP kartu digitalizuje (môže to byť aj rodinný príslušník). Po

zadaní povinných údajov sa Vám na displeji telefónu vyobrazí informácia o zaslaní aktivačného mailu na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Po jej potvrdení dostanete e-

mailovú správu o úspešnej aktivácii digitálnej nákupnej karty a následne sa Vám informácia o úspešne verifikovanom e-maile vyobrazí v mobile.
 
 
  
 
- V prípade, ak sa Vám vyobrazí informácia, že načítaný čiarový kód je neplatný, aplikácia Vám neumožní COOP kartu digitalizovať. V takomto prípade je potrebné, aby

ste sa telefonicky (na číslo telefónu 02/58 233 233) obrátili na zamestnancov COOP Jednoty Slovensko, ktorí zistia dôvod neplatnosti nákupnej karty a poradia Vám ako

ďalej postupovať.


Záložka – Predajne COOP Jednota

V tejto záložke zákazník uvidí v prehľadom zozname všetky predajne COOP JEDNOTA. Hľadať môže podľa abecedne radených miest, alebo rovno zadať názov. Po

zadaní predajne sa ukáže mapka najbližších predajní. O každej predajni nájde informáciu o otváracej dobe, presnú adresu, ako v nej môže zaplatiť a aké tu práve

prebiehajú zľavové akcie.

   
 

Záložka - Časopis Jednota

Tu zákazník nájde aktuálne číslo časopisu Jednota

 


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...