Časopis Jednota EN

Kontakt

Kontakt

COOP Jednota Brezno SD
M.R.Štefánika 44/52
97701 Brezno

 

Vedenie družstva

Ing.Kolajová Eva

predsedníčka SD

048/611 30 53, 048/28 53 301

Ing Králiková Iveta

riaditeľka EÚ

048/611 20 43, 048/28 53 305

Ing.Škantárová Darina

riaditeľka PÚ

048/611 27 40, 048/28 53 317

 
 

 

Prevádzkový úsek

Ing. Švantnerová Jana

manažer obchodného marketingu

048/28 53 324

Fašková Slávka

manažer pre hygienu a výrobne

048/28 53 319

Svinčiaková Mária

manažer nákupu a propagácie

048/28 53 318

Balcarová Žaneta

manažér pre tvorbu a správu číselníka

048/28 53 344

Bukovská Janeta

manažér odd.marketingovej stratégie

048/611 35 77, 048/28 53 320

 

Ekonomický úsek

Ing.Haviarová Anna

vedúca OIS

048/28 53 306

Ing.Kominková Anna

vedúci informatik

048/28 53 313

Hlásna Anna

vedúca prevádzkovej učtárne

048/28 53 315

Klimentová Eva

vedúca likvidacie faktúr

048/28 53 310

Húsková Mária

vedúca všeobecnej učtárne

048/28 53 307

 

 

 

Bc.Koštial Robert

vedúci technického a investičného úseku

048/28 53 325


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...