Časopis Jednota EN

Prievidza

Obchodné meno:      COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
Sídlo:                      A. Hlinku I. 437, Prievidza, PSČ  971 68
IČO:                       00 169 005 Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel Dr, vložka č. 121 R

JSPD

Pozrite si našu Facebookovú stránku,

alebo aj

Našu novú web stránku.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...