Časopis Jednota EN

Nemocnice

ROK 2016

Automatizovaný externý defibrilátor a prístroj na kvantitatívne stanovenie CRP pre Odborný liečebný ústav psychiatrický v Prednej Hore v celkovej hodnote 3 900 €

4 ks germicídnych žiaričov PROLUX G a vyšetrovacie masážne lehátko pre ŠÚ DTaRCH v Dolnom Smokovci v celkovej hodnote 3 900 €

4 ks modulárnych monitorov vitálnych funkcií Q5 pre FNsP v Nových Zámkoch v celkovej hodnote 7 975 €

4 ks elektrických polohovateľných postelí s matracom pre Domov sociálnych služieb ONDAVA, Rakovec na d Ondavou v celkovej čiastke 3 210 €

4 ks polohovateľných zdvíhacích hydraulických lôžok s príslušenstvom a matracmi a stolík pre Hornooravskú NsP Trstená v celkovej hodnote 4 000 €

Lekársky prístroj HOPKINS Telescope pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice v celkovej hodnote 3 000 €

5 ks nemocničných lôžok spolu s matracom a príslušenstvom pre FNsP Nové Zámky v celkovej hodnote 3 900 €

Peňažný dar 4 000 € pre SOŠ v Humennom , v ktorej došlo k havarijnému stavu elektrického vedenia

Notebook LENOVO s príslušenstvom a horúco vzdušný sterilizátor pre OCULOSANUS, s.r.o., očná ambulancia MUDr. Gunárovej, Levice v celkovej hodnote 1 550 €

Peňažný dar 10 000 € pre ZOCR SR

Prístroj na rýchle zmeranie CRP a FOB test, ABI BOSO na meranie členkových tlakov, Airsep New Life Instensitz 81 s 2 výstupmi, Oxy Bell K3 a prenosný defibrilátor pre Ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých MUDr. Kaprálika, Trhová Hradská v celkovej hodnote 8 099,53 €

26 ks evakuačných podložiek, členkový pás BCF4300 a pevný pás na zápästie pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš v celkovej hodnote 3 700 €

Kardiotokograf Philips vrátane dvoch inteligentných digitálnych sond pre Liptovskú NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš v celkovej hodnote 6 300 €

Peňažný dar 6 400 € pre KARDIO-ANFIO, s.r.o. Levice

Peňažný dar  10 000 €pre Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Bratislava

EKG  prístroj FukudaCardiMax, interaktívnu tabuľu s príslušenstvom COMBI FIX 2BWv, 4 ks počítačov, LED monitor a veľkoformátový displej 55 pre FN Nitra v celkovej hodnote  11  871,99 € 

Monitor vitálnych funkcií B40  pre Univerzitnú nemocnicu Martin v celkovej sume 3 960 €

Lôžko INVENT 3C s matracom a príslušenstvom a miniatúrny nefroskop s príslušenstvompre FNsP F.D. Roosevelta v Banskej  Bystrici  v celkovej hodnote 11  940 ks

Inkubátor GIRAFFE OMNIBEDpre Kysuckú NsP Čadca v celkovej hodnote  9 400 €

ROK 2015

3 ks monitorov NEC-MD210C2 a 3 ks grafických kariet pre NEC pre spoločnosť ALFAMEDIA v Trenčíne (spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti) v celkovej hodnote
7 844,22 €

EKG prístroj a lekársku tašku pre Ambulanciu MUDr. Kaprálika z Trhovej Hradskej v celkovej čiastke 3 700 €

Peňažný dar 10 000 € pre Onkologický ústav Sv. Alžbety v Bratislave

Peňažný dar 10 000 € pre UROREX, s.r.o. Vráble

Peňažný dar 8 000 € pre FN Trnava

5 ks polohovateľných hydraulických lôžok pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v hodnote 8 622 €.

Extenčné zariadenie na dolné a horné končatiny, 1 stolík hornej končatiny a 1 držiak kolenného kĺbu v celkovej hodnote 7 999,99 € pre FNsP J.A. Reimana Prešov

Monitor vitálnych funkcií GE Healthcare B20 spolu s príslušenstvom pre FORLIFE n.o. Komárno v hodnote
3 000 €

Lekársky prístroj Motomed Viva 2 pre dolné a horné končatiny v hodnote 3 999 € pre Občianske združenie MARGARÉTKA v Banskej Štiavnici

Monitor vitálnych funkcií a EKG prístroj pre FNsP J. A. Reimana v Prešove v celkovej hodnote 3 976 €
 

ROK 2014

Polohovacie a zdvíhacie elektrické lôžko spolu s antidekubitným matracom s poťahom SAFR II.-III. stupeň rizika vzniku dekubitov pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra v celkovej hodnote 2 374,80 €

Peňažný dar 4 000 € pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice ako príspevok na zakúpenie špeciálne upraveného motorového vozidla určeného na prepravu osôb na invalidnom vozíku a na prepravu ťažko mobilných a ležiacich osôb

Dvojtlačidlovú akumulátorovú vŕtačku Dual Trigger Rotary Handpiece pre NsP Dunajská Streda v celkovej hodnote 4 000 €

Počítačový topograf CA - 200 Cornea analyser pre Univerzitnú nemocnicu Martin v celkovej hodnote 4 000 €

LED operačnú lampu Dräger Polaris 100/100 so satelitom pre FN Nitra v celkovej hodnote 9 990 €

Infúznu pumpu Infusomat Space, lineárny dávkovač, dokovaciu stanicu pre infúznu techniku, kryt a pojazdný infúzny stojan pre FNsP Nové Zámky v celkovej výške 11 977,40 €

Digitálny 2 – kanálový EMG prístroj Nicolet VikingQuest v celkovej hodnote 10 000 € pre NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s.

17 ks mechanických nemocničných lôžok so zábranami a hrazdou v celkovej hodnote 10 595,76 € pre Kysuckú NsP Čadca

Zostavu ROUS TRILOGY Surgical + ROUS LSK nástroje a 4 ks kresiel na podávanie infúzií s príslušenstvom a lekárske zariadenie pre Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš v celkovej hodnote 10 000 €

Digitálny celotelový DXA denzitometer LUNAR PRODIGY Compact v celkovej hodnote 10 000 € pre FNsP Žilina

4 ks injekčných dávkovačov, 1 ks dokovacej stanice pre 4 pumpy a 1 kryt dokovacej stanice s centrálnym alarmom v celkovej hodnote 9 997,20 € pre FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Peňažný dar vo výške 3 400 € ako príspevok na zakúpenie lekárskeho prístroja „Svetelný zdroj pre laparoskopiu“ pre NsP, n.o. , prevádzka zdravotníckeho zariadenia TopoľčanyROK 2013

2 ks klimatizačného SPLIT zariadenia MitsubishiElectric MSZ-50 s príslušenstvom  pre NsP Brezno, n.o. v celkovej hodnote  3 949,20 €

Špeciálny monitor a laparoskopické nástroje Storz pre Nemocnicu A.Leňa, n.o. Humenné  v celkovej hodnote  3 949,20 €

Optický  Uretrotom Olympus s príslušenstvom, EKG prístroj BLT, mikroskop Motic BA 310
pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach v celkovej hodnote 7 657,04 €

Lekárske prístroje a zariadenie  pre Ambulanciu MUDr.  Ivanovej v Žiline  v celkovej hodnote 2 944,76 €

Inštrumentárium ku  gynekologickému laparoskopu pre FNsP Žilina v celkovej hodnote 6 641,31 €

Aktívny antidekubitný systém (2 ks matracov + 2 ks kompresorov) PRECIOSO
a VIRTUOSO  pre FNsP Skalica, a.s. v celkovej hodnote  5 896,92 €

EKG prístroj Cardiovit AT-2PLUS a FRED easy – poloautomatický defibrilátor s Multipulznou Biovinoupre NsP ,
n. o. Revúca  v celkovej hodnote 3 998,40 €

Diagnostické séra pre Občianske združenie TRIZÓMIA 21, Malinovo v celkovej hodnote 3 993,60 €

Lekárske prístroje a zariadenie (kovová skriňa, kreslo  na odber krvi, geriatrický žiarič, resuscitačný set.....) pre Ambulanciu MUDr. Blahúta v Námestove v celkovej hodnote 3 925 €

Peňažný dar 10 000 €
pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave 

Elektroterapeutický prístroj kombinovaný Gymna Combi 400 V a motodlahu kolenného a bedrového kĺbu Artromot pre Nemocnicu A. Wintera, n.o. v Piešťanoch v celkovej hodnote 7 999,68 €

Transportný vozík, 5 ks nočných stolíkov s výklopovou doskou, 2 ks 4-zásuvkovej kartotéky, pulzný oximeter, infúzny stojan pre Hornooravskú NsP Trstená v celkovej hodnote  3 947,80 €

Lekárske pomôcky
pre Psychiatrickú nemocnicu  prof. Matulaya v Kremnici v celkovej hodnote 3 969,14 €

Peňažný dar 50 000 € pre  Nadáciu Pomôže celé Slovensko v rámci verejnej zbierky , ktoré nadácia poskytne občianskym združeniam starajúcim sa o jednotlivcov postihnutých autizmom, Downovým syndrómom, metabolickými poškodeniami mozgu

Peňažný dar 4 000 €  pre Regionálnu nemocnicu Sobrance, n.o.

Peňažný dar 4 000 € pre Nemocnicu dr. Vojtecha Alexandra v Kezmarku, n. o.

Peňažný dar vo výške 1 780 € pre pani Žákovú  na úhradu nákladov spojených s liečbou ťažko chorého syna

Vonkajší fixátor zápästia  a ruky MP FIX komplet a inštrumentárium na zavádzanie kan. skrutiek a  spotrebný materiál pre NsP v Topoľčanoch  v celkovej hodnote 4 600 €ROK 2012

2 ks polohovateľných lôžok a oplachovú pumpu pre Liptovskú NsP MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš v celkovej hodnote 9 901,86 €

5 ks elektických polohovateľných lôžok pre FN sP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v celkovej hodnote 10 938 €

Artrodržiak s manžetou, turniket s manžetou, silikónovú manžetu a infúznu pumpu
pre FNsP J.A. Reimana Prešov  v celkovej hodnote 7 105,37 €

Transportný automatický dýchací prístroj v prenosnom systéme LIFE-BASE III. s MEDUMAT Standard pre  Oravskú  polikliniku Námestovo v celkovej hodnote 7 999  €

Exteriérové fitnes pomôcky a špeciálne pomôcky pre  Spojenú  školu internátnu s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ s MŠ internátna v Leviciach  v celkovej hodnote  3 926,20 €

7 ks masážnych podložiek Vario-Super a biolampu
 pre  Združenie  na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne v celkovej hodnote  859  €

Nástrojové  a prístrojové vybavenie pre  chirurgické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch
v celkovej hodnote  11 954,12 €
 
Lekárske prístroje a zariadenie  pre Psychiatrickú  nemocnicu  P.Pinella v Pezinku v celkovej hodnote  2 095,31 €
 
Peňažný dar  vo výške 10 000 €
 pre Onkologický ústav v Bratislave
 
Peňažný dar vo výške 6 319,12 € a lekársky prístroj pre urologické oddelenie vo výške  3 680,88 €  pre Nemocnicu s poliklinikou Sv. Lukáš v Galante
 
Lekárske prístroje  pre Fakultnú nemocnicu  Nitra  v celkovej hodnote 9 998,40 €
 
Lekárske prístroje
pre Fakultnú nemocnicu v Trenčíne v celkovej hodnote 7 956 €
 
Peňažný dar vo výške 50 000 €
pre Nadáciu Pomôže celé Slovensko za účelom zakúpenia  špeciálnych prístrojových byvavení pre DFNsP v Bratislave

ROK 2011

Peňažný dar vo výške 8 000 € pre Fakultnú nemocnicu Trenčín za účelom zakúpenia Echokardiografu

l6-kanálový urodynamický prístroj UROMIC Jive pre FNsP Žilina v celkovej hodnote 7 920 €.

Box na inštrumenty a invalidný vozík pre Univerzitnú nemocnicu Martin v celkovej hodnote 1 022 €

Elektricky polohovateľné lôžko ELEGANZA SMART pre Nemocnicu s poliklinikou Brezno, n.o. v celkovej čiastke 3 724,02 €.

Počítač s monitorom a farebnou tlačiarňou, 2 ks tlakomerov OMRON M6 a dvojradovú kartotéku pre Občianske združenie IVANKA, Bratislava v celkovej hodnote 1 557,72 €.

peňažný dar vo výške 8 000 € pre Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach za účelom zakúpenia elektrochirurgickej jednotky ERBOTOM ICC 300 S VIO

15 ks antidekubitných matracov a 1 ks geriatrického mušlového kresla pre FNsP J.A. Reimana Prešov v celkovej čiastke 3 999,30 €.

Zalievaciu linku – komplet CD pre oddelenie patológie pre Onkologický ústav Sv. Alžbety, s.r.o. Bratislava v celkovej čiastke 9 998,40 €.

9 ks laparoskopických nožníc k Harmonickému skalpelu ACE36E-X pre Hornooravskú NsP Trstená v celkovej hodnote 4 935,60 €.

Set inštrumentov k laparoskopickému prístroju KARL STORZ pre NsP  Dunajská Streda, a.s. v celkovej hodnote 7 999,20 €
 
Transportný automatický dýchací prístroj v prenosnom systéme LIFE-BASE III .  a injekčný dávkovač Graseby 3100/Smiths pre  FN  Trnava, oddelenie KAIM v celkovej hodnote  7 999 €

Peňažný dar vo výške 4 000 €pre Vranovskú nemocnicu , n.o. za účelom zakúpenia mamografického setu pre rádiologické oddelenie
 
Príslušenstvo k pôrodnej posteli AVE  pre Nemocnicu  Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., gynekologické oddelenie,v celkovej hodnote  
4 000 €
 
Prístroj COMBI 400, infrasaunu  a posilňovaciu vežu Hammer  pre  Domov sociálnych služieb HRABINY  v celkovej hodnote 7 924,32 €
 
Rehabilitačno-terapeutické pomôcky  pre  Špeciálnu ZŠ s VJM  v Komárne v celkovej hodnote  1 114,17 €
 
Posilňovacie prostriedky  pre  Združenie na pomoc ľuďom   s mentálnym postihnutím v Komárne v celkovej hodnote  2 774 €
 
Príslušenstvo k Harmonickému skalpelu GEN 11pre  Kysuckú NsP Čadca v celkovej hodnote 10 000,29 €

ROK 2010

Zdravotnícke zariadenie pre ortopedickú ambulanciu pre FN s P v Žiline v celkovej hodnote 5 524,24 €
 
Lekársky prístroj BLANKETROL III pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou Čadca v celkovej hodnote 10 000 €.
 
Lineárny Dávkovač Perfusor Compakt (2 ks), infúznu pumpu  Infusomat (1 ks), elektrickú chirurgickú odsávačku ATMOS C 261 pre Občianske združenie Detská chirurgia Slovenska v celkovej hodnote  5 987,25 € EKG prístroj, vozík, LCD Display 22, Holter FM 180 recorder, Hoter SW 510 pre Fakultnú nemocnicu Nitra v celkovej čiastke 10 000 €


ROK  2009

EKG prístroj, pulzný defibrilátor a odsávací prístroj ATMOS C 261 pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou Trstená. Prístroje sú umiestnené na  detskom,doliečovacom a plúcnom oddelení.
 
Morcellator Karl Story Unidrive  GYN  pre Fakultnú nemocnicu Trenčín v celkovej hodnote 9 999,57 €. Prístroj je umiestnený na gynekologicko-pôrodníckej klinike.
 
Micoliho set na MIVAT operácie v hodnote 9 629 € pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda. Prístroj je umiestnený na chirurgickom oddelení.
 
12 zvodový  EKG prístroj ,Cardiovit AT 102 s príslušenstvom, tlakový holter a vyhodnocovací softvér v celkovej hodnote 9 625,91 € pre Oravskú polikliniku Námestovo.  Prístroje sú umiestnené v internej ambulancii.
 
 Vyšetrovacie lehátko, lekársku vitrínu, manometrický tlakomer, EKG prístroj v celkovej čiastke  6 412,68 € pre Ambulanciu VšLD Žilina.
 
 2 ks resuscitačných lôžok  v celkovej hodnote 7 999,56 € pre Nemocnicu s poliklinikou Skalica.
 
l ks Perfusor Compact, 1 ks Infusomat  a operačné inštrumentárium BIG FOOT v celkovej čiastke 6 736,02 €  Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
 
 7 ks Perfusor Compact a 3 ks Infusomat FMS v celkovej čiastke 11 945 € pre Detskú FNaP Bratislava - Kramáre.
 
EKG prístroj MAC   1200 ST, ambuvak,odsávačka M38, vozík k odsávačke , posteľ  head-up , laryngoskop s rúčkou pre Všeobecnú  nemocnicu s poliklinikou Veľký Krtíš .
 
Monitor vitálnych funkcií  MMED600 DP/SF v celkovej čiastke 6 306 € pre Nemocnicu s poliklinikou  Levice.
 
Prenosný  USG prístroj s farebným Dopplerom a s Phassed array kardiologickou sondou pre FNsP Nové Zámky
 
Lekársky prístroj BTL 5825S COMBI pre Regionálnu nemocnicu Sobrance, n. o. v celkovej čiastke 3 998,40 €. Prístroj je umiestnený na špecializovanom oddelení, kde sú umiestnení pacienti po prekonaní mozgovo-cievnych príhod
 
Lekársky prístroj COMBI 200 pre Revúcku medicínsko-humanitnú n. o. NsP Revúca v celkovej hodnote 4 000 €. Prístroj bude slúžiť na liečbu a diagnostiku pohybového ústrojenstva.


ROK 2008

2 ks prenosných multiparametrových monitorov v celkovej hodnote 189 995 Sk  pre NsP Sv.Barbory Rožňava. Monitory sú umiestnené  na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
 
Endoskopický set + 2 sady nožov  v celkovej hodnote  150 000 Sk pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov. Lekárske prístroje sú umiestnené  na ORL oddelení.
 
EKG prístroj CARDIOLINE v hodnote  78 900 Sk pre NsP  Liptovský Mikuláš.
 
Spinálne inštrumentárium v celkovej hodnote 289 721 Sk  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky. Prístroj je umiestnený na neurochierurgickej klinike.


ROK 2007

6 detských polohovacích postieľok s príslušenstvom, 4 infúzne stojany, 4 ks manipulačných vozíkov na rozvoz stravy v celkovej čiastke 199 964 Sk pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Bratislava- Kramárei, ktoré  bude nemocnica používať  na detskom infekčnom oddelení.
 
Elektrochirurgický generátor LIGASURE 8 v celkovej čiastke 354 620 Sk pre Fakultnú nemocnicu v Nitre, ktoré  bude nemocnica používať   na oddelení COS a CS pri urologických a gnynekologických operáciách.
 
Časť mobilnej vyšetrovacej ORL jednotky "MICRONOMIC 50" v celkovej čiastke  150 000 Sk  a artroskopické zdravotnícke pomôcky  v celkovej čiastke 229 389 Sk pre Nemocnicu s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, ktoré  bude nemocnica používať   na ORL oddelení pri vyšetreniach ambulantných pacientov a na traumatologicko-ortopedickom oddelení.
 
Laparoskopické inštrumentárium v celkovej hodnote 280 000 Sk pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdni bratia v Bratislave, ktoré  bude nemocnica používať na chirurgickom oddelení  pri  laparoskopických operáciách.
 
4 ks monitorov S/5 Light v celkovej hodnote 449 996 Sk  pre Nemocničnú a.s. Malacky.Monitory budú umiestnené na chirurgickom oddelení na  monitorovanie  vitálnych funkcií pacientov.ROK 2006

Symbolický šek v hodnote 300 000 Sk na zakúpenie lekárskeho prístroja  -Videogastroskop EXERA pre oddelenie laserovej medicíny   Onkologického  ústavu  sv. Alžbety v Bratislave.

Monitorovacie prístroje  v hodnote 299 980 Sk pre FORLIFE n.o. Všeobecná nemocnica Komárno , ktoré  bude nemocnica používať  na chirurgickom oddeleni.
 
Vyvolávací automat pre filmy MEDIPHOT 900 E v celkovej hodnote 250 000 Sk pre  Nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuru, n.o. Michalovce, ktorý bude nemocnica používať  na rádiologickom pracovisku na vyvolávanie mamografických filmov.
 
Laboratórnu techniku OT 012 stolný univerzálny autokláv v celkovej čiastke 85 680 Sk pre Občianske združenie TRANSPLANT SAVE LIFE v Banskej Bystrici, ktoré  bude nemocnica používať  pri vyšetreniach HLA transplantačných antigénov pri transplantácii obličiek.
 
Peňažný dar 450 000 Sk pre Fakultnú nemocnicu Trnava na nákup časti  ultrazvukového diagnostického lekárskeho prístroja.
 
Inštrumentárium k laparoskopu v celkovej hodnote 250 000 Sk pre  Vranovskú nemocnicu n.o.  ktorý bude nemocnica používať  na chirurgickom oddelení  .


ROK 2005

EKG prístroj TRIM II.  v hodnote 300 000 Sk pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou ,n.o.  Veľký Krtíš,  ktorý bude nemocnica používať na geriatrickom oddelení - sledovanie zdravotného stavu pacienta - činnosť srdca
 
EKG prístroj TRIM  I. + elektródy a Defibrilátor monitor Heartstream FR2 s kufríkom v hodote 300 000 Sk, ktoré bude menocnica používať  na doličovacom oddelení a ODCH - oddelenie pre pacientov  na doliečenie , resp. dlhodobú liečbu.
 
Symbolický šek v hodnote 500 000 Sk na odstránenie škôd spôsobených živelnou pohromou -veterná smršť 19. 11. 2004 pre obec Štrba.
 
Peňažný dar 300 000 Sk pre  Územnú polikliniku Námestovo na nákup sanitného vybavenia vozidla RLP Volswagen T5 (dýchací prístroj, elektická bat. odsávačka, ručný kriesniaci prístroj, vákuovo-kompresný matrac, dlahy na nohy).
 
2 ks polohovateľkých lôžok ELEGANZA STANDARD 2003  pre Nemocnicu s poliklinikou  Skalica , ktoré bude nemocnica používať na  OAIM.
 
Peňažný dar 100 000 Sk pre Základnú školu v Gelnici, za ktorý škola zakúpi školské pomôcky pre žiakov.
 
Evokované potenciály (softvér, hardvér) a Defibrilátor Primedic batériový M-100B v hodnote 374 880 Sk pre   Nemocnicu s poliklinikou Levice,   ktoré bude nemocnica používať na neurologickom oddelení. 
 
Peňažný dar 300 000 Sk pre Nemocnicu s poliklinikou  Dunajská Streda,  na nákup  časti Anestetického prístroja.
 
Mikroinštrumentárium, spinálne inštrumenty a komponenty k vysokoobrátkovej vrtačke  v hodnote  295 777 Sk pre   Nemocnicu s poliklinikou Žilina,   ktoré bude  nemocnica ktoré bude používať na neurochirurgickom oddelení.
 
Parný zvlhčovač s príslušenstvom,kondenzačnú jednotku a distibučné prvky čisté nástavce + výustky v hodnote 299 999 Sk pre   Nemocnicu s poliklinikou Nové Zámky,  ktoré bude  nemocnica používať na neurochirurgickej klinike. 
 
Cystoskop a Ureteroskop s príslušenstvom  v hodnote 399 999 Sk pre   Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Bratislava- pracovisko Kramáre , ktore bude nemocnica používať na urologickej  klinike.ROK 2004

Dve fixačné lôžka v hodnote 300 000 Sk pre Fakultnú nemocnicu v Martine. Riaditeľ nemocnice ich prevzal z rúk predsedu COOP Jednota Martin, SD, Jána Kozu.
 
2 polohovateľné lôžka v hodnote 300 000 Sk pre oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou v Brezne. Na snímke zľava: riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Brezne MUDr. Anton Bučko , podpredsedníčka COOP Jednota Brezno, SD, Eva Kolajová, primár ARO MUDr. Ján Mačkin a riaditeľ marketingu COOP Jednota Slovensko, SD, Ján Hanzlík.
 
Mikrokonvexná ultrazvuková sonda v hodnote 300 000 Sk pre Nemocnicu s poliklinikou v Novej Bani. Primárovi interného oddelenia MUDr. D. Gálikovi ju odovzdal riaditeľ marketingu COOP jednota Slovensko, SD Ján Hanzlík a predseda COOP jednota Žarnovica, SD, Ábel Tužinský.
 
Symbolický šek v hodnote 300 000 Sk na zakúpenie prístroja na diagnostiku a liečbu onkologických ochorení tráviaceho traktu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave. Na snímke zľava: Prednosta Onkologického ústavu sv. Alžbety doc. MUDr. Peter Mlkvý, riaditeľ Onkol. ústavu CSc. MUDR. Juraj Kaušitz, CSc. a riaditeľ marketingu COOP Jednota Slovensko, SD Ján Hanzlík.
 
Hysteroskop HAMOU Endomat  v hodnote 299 880.-Sk pre Nemocnicu s poliklinikou Trenčín, ktorý bude nemocnica používať na  gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
 
Neuro-Fiberscope 2,9x40  s príslušenstvom v hodnote 299 999.- Sk pre Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou  v Bratislave, ktorý bude nemocnica používať pri vyšetreniach mozgových komôr detských neurochirurgických  pacientov

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Nadáciou Jednota COOP a občianskym združením Liga proti rakovine bol poskytnutý (2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb) peňažný dar 4 nemocniciam  (každá nemocnica obdržala po 300 000 Sk) nasledovne:
- NsP Vranov nad Topľou - nemocnica zakúpila  z peňazí inštumentárium pre laparoskop  a lampu pre chirurgické oddelenie
- NsP Topoľčany- nemocnica zakúpila 5 polohovacích lôžok a 12 manipulačných vozíkov pre pacientov postihnutých onkologickými ochoreniami
- Revúcka  medicínsko-humanitná, n.o. - nemocnica zakúpila analyzátor pre oddelenie  klinickej biochémie
- Fakultná  nemocnica v Trnave - pre ambulanciu klinickej onkológie  boli zakúpené postele, polohovateľné kreslá, lineárne dávkovače, chemoterapie.


ROK 2003

pulzný oximeter BCI 6004 Mini Torr Plus a pulzný oximeter BCI 3180 s príslušenstvom pre detskú kardiologickú ambulanciu  Nemocnice s poliklinikou v Poprade
 
pulzný oximeter s EKG BCI 3404 a pulzný oximeter s NiBP BCI 6004 Mini Torr Plus  pre ARO Fakultnej nemocnice v Nitre
 
endoskopické inštrumentárium pre ORL Nemocnice s poliklinikou v Nových  Zámkoch
 
pôrodné kreslo RADIUS Family G 4A pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Handlovej
 
polypektonická jednotka s príslušenstvom  pre gastroenterologickú ambulanciu Nemocnice s poliklinikou v Čadci
 
optická jednotka do tlačiarne Dry Eien 8700 pre CT pracovisko Nemocnice s poliklinikou v Trstenej


ROK 2002

defibrilátor s monitorom pre mobilnú ambulanciu RZP pre Nemocnicu s poliklinikou v Humennom
 
pneumatický systém AIRLAN s príslušenstvom pre chirurgické oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši
 
EKG HOLTER  pre Nemocnicu s poliklinikou v Krupine
 
monitor vitálnych funkcií  pre urologické oddelenie  Nemocnice s poliklinikou Svätého Lukáša v Galante
 
monitor EKONA PM 6000 pre Nemocnicu s poliklinikou  Štefana Kukuru v Michalovciach


Nadácia Vaša Jednota  - nemocnice


ROK 2008


Spektrofotometer LIBRA a Acquire Applications Software v celkovej čiastke 289 657 Sk pre Martinskú FN. Prístroje jú umiestnené v Ústave Klinickej biochémie na sledovanie gravidných žien s rizikovým tehotenstvom a novorodencov v perinatálnom období.

6 monitorov vitálnych funkcií a modul kapnografie v celkovej hodote 440 300 Sk pre NsP Čadca. Monitory sú umiestnené na JIS a slúžia na sledovanie základných životných funcií.

Peňažný dar 290 000 Sk pre NsP Žiar nad Hronom . Nemocnica použije tieto prostriedky na nákup CT prístroja , ktorý bude umiestnený na rádiologickom oddelení.

Ultrazvukové zariadenie na čistenie operačných nástrojov a LIMFOVEN s príslušenstvom v celkovej čiastke 440 000 Sk pre NSP Prievidza so sídlom v Bojniciach. Nemocnica bude používať tieto pístroje na oddelení FRO a centrálnej sterilizácii.

EKG HOLTER, pulzný oximeter a lekárske pomôcky v celkovej čiastke 298 943 Sk pre Nemocnicu Topoľčany,n.o. Lekárske prístroje sú umiestnené na internom oddelení.

Biostimulačný laser MAESTRO CCM, lekársky prístroj BOSO-ABI a operačné inštrumenty v hodnote 284 489 Sk pre Nemocnicu s poliklinikou Brezno.

Bilirubínometer a injekčný dávkovač SMI v hodnote 190 000 Sk pre Nemocnicu Poprad, a.s. Lekárske prístroje sú umiestnené na detskom oddelení.


ROK 2007


Digitálny zobrazovací systém pre štrbinovú lampu CSO SL 980 DV v celkovej čiastke 450 000 Sk pre Občianske združenie OKO v Banskej Bystrici, ktoré združenie poskytne k užívaniu FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici - Oftalmologická klinika .

Peňažný dar 440 000 Sk pre FORLIFE n.o. Komárno na nákup chirurgického inštrumentária a zdravotníckeho nábytku pre Všeobecnú nemocnicu v Šali .

EKG prístroj, multimediálny projektor, monitor vitálnych funkcií s príslušenstvom v celkovej čiastke 299 999 Sk pre FNsP J.A.Reimana Prešov. Lekárske prístroje sú umiestnené na kardiologickom a ortopedickom oddelení.


 

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...