Časopis Jednota EN

Nech sa nám netúlajú

Rozhodnutím Správnej rady nadácie Nadácia COOP Jednota bol, ku dňu 24. 10. 2016, ukončený projekt „Nech sa nám netúlajú“.


Grantový program „Nech sa nám netúlajú“ vznikol v roku 2005 ako reakcia na súčasnú spoločenskú situáciu. Deti a mladí ľudia sú aj v dôsledku nesprávneho využívania voľného času konfrontovaní s množstvom negatívnych javov, ktoré môžu výrazne narušiť ich vývin. Nadácia a spoločnosti Henkel Slovensko a COOP Jednota Slovensko preto vytvorili finančný grant, ktorým chcú podporiť voľnočasové aktivity pre školopovinné deti predovšetkým v oblasti kultúry, umenia a taktiež chcú podporiť pohybové aktivity detí v zdravom prostredí.

          VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...