Časopis Jednota EN

Jednota pre školákov

Rozhodnutím Správnej rady nadácie Nadácia COOP Jednota bol, ku dňu 24. 10. 2016, ukončený projekt „Jednota pre školákov“.


Informácie o projekte

Celonárodný projekt Jednota pre školákov vznikol v roku 2002.

Hlavným poslaním projektu je podporovať pohybové aktivity žiakov základných škôl a prispievať touto cestou k zdravému rozvoju mladej generácie. Zároveň je snahou organizátorov pomôcť základným školám s vybavením škôl športovými pomôckami.

Organizátor projektu
Nadácia Jednota COOP

Organizátor súťaže Jednota Futbal Cup
Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ)

Partneri projektu
bližšie špecifikovaní v jednotlivých ročníkoch

Súčasťou projektu JEDNOTA PRE ŠKOLÁKOV je súťaž v malom futbale pre žiakov základných škôl, 8-ročných gymnázií a špeciálnych základných škôl pod názvom JEDNOTA FUTBAL CUP.

Futbalový turnaj prebieha počas školského roka v 3 kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci, žiačky na úrovni okresných, krajských kôl a celoslovenského finále.

Víťazné družstvá súťaže Jednota Futbal Cup I.-XII. ročník

2003/2004 – finálová súťaž v Trnave - I. ročník
starší žiaci ZŠ Bardejov
mladší žiaci ZŠ Čaň
žiačky ZŠ Lučenec

2004/2005 – finálová súťaž v Skalici – II. ročník
starší žiaci ZŠ Kežmarok, Nižná Brána
mladší žiaci ZŠ Riazanská ul. Bratislava
žiačky ZŠ Dubnica , Pod hájom

2005/2006 – finálová súťaž v Senci – III. ročník
starší žiaci ZŠ Petzvalova ul. Košice
mladší žiaci ZŠ Šrobárova ul. Prešov
žiačky ZŠ Štiavnik

2006/2007 – finálová súťaž v Brezovej pod Bradlom – IV. ročník
starší žiaci ZŠ Limbova ul. Žilina
mladší žiaci ZŠ Školská ul. Špišské Podhradie
žiačky ZŠ s MŠ , Zakostolná, Pobedim

2007/2008 – finálová súťaž v Skalici, Senici a Moravanoch nad Váhom – V. ročník
starší žiaci ZŠ M.Nešpora, Prešov
mladší žiaci ZŠ Kalinčiakova ul. Bratislava
žiačky ZŠ s MŠ , Trebišov

2008/2009 – finálová súťaž v Skalici a Senici – VI. ročník
starší žiaci - ZŠ Mahra, Trnava
mladší žiaci - ZŠ Okružná, Michalovce
žiačky - ZŠ Gorkého ul., Trebišov

2009/2010 – finálová súťaž v Trebišove – VII. ročník
starší žiaci - ZŠ Centrum II. Dubnica nad Váhom
mladší žiaci - ZŠ Gorkého ul.,Trebišov
žiačky - ZŠ Chynorany

2010/2011 – finálová súťaž v Kopčanoch – VIII. ročník
starší žiaci - ZŠ Levice
mladší žiaci - ZŠ K.Mahra Trnava
žiačky - ZŠ Hriňová

2011/2012 – finálová súťaž v Leviciach -  IX. ročník
 starší žiaci – ZŠ Sadová ul. 620, Senica
žiačky - ZŠ Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

2012/2013 – finálová súťaž v Leviciach X. ročník
starší žiaci – ZŠ s MŠ Martin
žiačky – ZŠ Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves

2013/2014 - finálová súťaž v Trnave XI. ročník
starší žiaci - ZŠ Okružná 17, Michalovce
žiačky - ZŠ s MŠ Školská 4, Vrbové

2014/2015 - finálová súťaž v Dubnici nad Váhom XII. ročník
starší žiaci - ZŠ Novomestského ul., Trenčín
žiačky - ZŠ Školská ul., Vrbové

2015/2016 - finálová súťaž v Michalovciach XIII. ročník
starší žiaci - ZŠ Okružná, Michalovce
žiačky - ZŠ s MŠ ĽubochňaĎAKUJEME VŠETKÝM PARTNEROM , KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA REALIZÁCII PROJEKTU


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...