Časopis Jednota EN

2% zo zaplatených daní

Vážení priatelia,

v úvode, by som sa chcel v mene Nadácie Jednota COOP, ale aj vo svojom mene poďakovať Vám, jednotlivcom, štedrým donorom, a aj ostatným ktorí sa počas roka 2015 zapojili do aktivít nadácie, alebo nás v našom úsilí podporili, či už to bolo svojimi podnetmi, ochotou k spolupráci alebo finančnou pomocou a zaželať Vám úspešný nový rok.

Ako správcovi nadácie dovoľte mi, v krátkosti oboznámiť Vás s aktivitami našej nadácie.

V roku 2015 nadácia v spolupráci s partnermi zrealizovala XIII. ročník projektu Jednota pre školákov a XII. ročník súťaže Jednota Futbal Cup a odovzdala základným školám, ktoré sa zúčastnili súťaže JFC športové pomôcky (15 000 ks futbalových lôpt) v celkovej hodnote 160 500 €.

Jednou z možností, ako porozumieť potrebám detí a mládeže, spolupodieľať sa na ich vývoji, poskytovať im priestor na realizáciu svojich záľub, túžob a rozvíjať v nich prirodzené talenty a zručnosti, ponúkol XI. ročník projektu Nech sa nám netúlajú. V tomto roku vybrala nadácia spomedzi 192 prihlásených projektov 28, ktoré boli odmenené finančných grantom (celková výška poskytnutých prostriedkov 40 664 €).

Nadácia Jednota COOP sa snažila pomáhať chorých pacientom aj v minulom roku a to prostredníctvom nemocníc, ktorým zakupovala lekárske prístroje a zariadenia. Celkovo sme zakúpili pre 10 nemocníc lekárske prístroje a zariadenia v hodnote 64 765,21 € taktiež sme pomohli rodinám s chorými a postihnutým deťmi, ktorým sme darovali peňažné prostriedky na úhradu nákladov spojených s liečbou ich detí (celková hodnota 13 195 €).

Vážení priatelia,

právnické a fyzické osoby môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, právnické a fyzické osoby môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. Preto sme sa rozhodli osloviť Vás aj tento rok a ponúknuť Vám možnosť pridať sa k priaznivcom našej nadácie s tým, že poukážete 2 %, resp. 3 % zo svojich daní v prospech prijímateľa – Nadácia Jednota COOP, so sídlom Bajkalská ul. 25, 827 18 Bratislava, IČO: 30789214.

Ďakujem Vám za prejavenú dôveru

  

Ing. Ján Bilinský
správca nadácie Nadácia Jednota COOP

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...