Časopis Jednota EN

2% zo zaplatených daní

Vážení priatelia,   
     
dovoľte mi, prosím, v mene Nadácie COOP Jednota, ale aj vo svojom mene poďakovať Vám, jednotlivcom, štedrým donorom,  a aj ostatným ktorí sa počas roka 2016 zapojili do aktivít  našej nadácie, alebo nás v našom úsilí podporili, či už to bolo svojimi podnetmi, ochotou k spolupráci alebo finančnou pomocou.

Ako správcovi nadácie dovoľte mi, oboznámiť Vás s aktivitami, ktoré naša  nadácia realizovala v minulom roku.

V spolupráci s partnermi  bol zrealizovaný XIV. ročník projektu Jednota pre školákov aXIII. ročník súťaže Jednota Futbal Cup, v rámci ktorého nadácia   odovzdala základným školám, ktoré sa zúčastnili súťaže JFC športové pomôcky (15 000 ks basketbalových   lôpt) v celkovej hodnote  161 550 €.

Ďalším projektom, ktorý nadácia uskutočnila bol projekt Nech sa nám netúlajú, v rámci ktorého boli odovzdané finančné granty 30 projektom  (celková výška poskytnutých prostriedkov 40 570 €).

Aj v  tomto roku medzi priority nadácie patrila pomoc chorým pacientom prostredníctvom    nemocníc,    ktorým     zakupovala    lekárske     prístroje a  zariadenia.  Celkovo bolo  zakúpených       20 lekárskych prístrojov v hodnote viac ako  116 tis. €.

Humanitárna pomoc je prejavom solidarity v krajinách postihnutých prírodnými katastrofami, občianskymi vojnami, či spoločenskými konfliktami, ale aj prejavom pomoci chorým deťom a všetkým, ktorých choroba pripútala na lôžko, alebo im nedovolí viesť  plnohodnotný život. Nadácia darovala rodinám s chorými a postihnutým deťmi peňažné dary v celkovej hodnote  28 205 €.

Vážení priatelia,

právnické a fyzické osoby, a aj dobrovoľníci, ktorí odpracovali dobrovoľnícky min. 40 hod. môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane   z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nejde o daň naviac, právnické      a fyzické osoby môžu rozhodnúť  o tom,  že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte,  ale bude prevedená    v prospech neziskových organizácií. Preto sme sa rozhodli osloviť Vás  a ponúknuť Vám možnosť pridať sa k priaznivcom našej nadácie s tým, že poukážete 2 %, resp. 3 %  zo svojich daní v prospech prijímateľa – Nadácia COOP  Jednota, so sídlom Bajkalská ul. 25,   827 18 Bratislava, IČO: 30789214. Postup krokov na poukázanie dane nájdete  na stránke: www.rozhodni.sk.

Ďakujeme Vám  za prejavenú dôveru a ostávame s úctou  Ing. Ján Bilinský
správca nadácie Nadácia Jednota COOP

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...