Časopis Jednota EN

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Systém COOP Jednota Slovensko, SD si uvedomuje, že vzdelávanie sa stáva nevyhnutným nástrojom rozvoja a profilu každej spoločnosti, a preto má vypracovaný dlhodobý projekt efektívneho vzdelávacieho systému na všetkých stupňoch riadenia od vrcholového manažmentu, po predavača s prioritnou orientáciou na zákazníka. Vzdelávanie zamestnancov je zamerané v súlade s Koncepciou rozvoja spotrebných družstiev predovšetkým na vzdelávacie aktivity kvalitnej prípravy na plnenie náročných úloh obchodu formou zvýšenia ich výkonnosti a kvality poskytovaných služieb zákazníkom.

Spotrebné družstvá majú na realizáciu svojich vzdelávacích aktivít vlastné zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou - Vzdelávací inštitút COOP, a.s. v Mojmírovciach. Na slovenskom trhu vzdelávania má toto vzdelávacie zariadenie dlhoročnú tradíciu, čo vidieť aj z bohatej ponuky, ktorú prezentuje na svojej webovej stránke www.vic.sk.

COOP Jednota Slovensko, SD sa stará nielen o vzdelávanie zamestnancov, ale aj o výchovu a vzdelávanie mládeže prostredníctvom súkromnej strednej odbornej školy, súkromnej hotelovej akadémie a troch stredísk praktického vyučovania. Lojalita a záujem o firmu sa budujú už od stredoškolských lavíc, a preto spotrebné družstvá mladým ľuďom pripravujúcim sa na svoje povolanie vo vzdelávacích zariadeniach spotrebných družstiev vštepujú úctu k družstevným tradíciám a hodnotám. Neskôr v rámci družstevného vzdelávacieho systému si postupne dopĺňajú svoje praktické i teoretické vedomosti potrebné pre prácu v obchode.

VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...