Časopis Jednota EN

TOP firma mladých 2015

image

Junior Chamber International – Slovakia, mimovládna nezisková organizácia pre študentov a manažérov vo veku od 15 do 35 rokov, opäť uskutočnila anketu o najlepšiu firmu z pohľadu slovenských mladých ľudí. Vzorku respondentov tvorilo 15 fakúlt vysokých škôl v rámci všetkých krajov Slovenskej republiky. Reprezentatívnu vzorku predstavovalo 1 500 študentov vysokých škôl.

Z každej fakulty bolo vybraných 100 študentov. Cieľom ankety (sledované v období od 1. januára do 15. októbra) bolo zistiť nezávislý pohľad mladej generácie na pôsobenie, aktivity, imidž a hospodárske úspechy firiem, ktoré podnikajú v Slovenskej republike. Hlavná anketová otázka znela: „Ktorá firma, respektíve obchodná značka v príslušnom odbore podnikania je pre vás synonymom úspešnosti, kvalitných výrobkov, služieb a zodpovedného podnikania?“ Podmienkou bolo, že musí ísť o firmu, ktorá má sídlo alebo pobočku v Slovenskej republike. Každý študent si mohol vybrať firmu podľa vlastného uváženia a tej prideliť jeden hlas.

Firma COOP Jednota Slovensko sa v tomto roku umiestnila na čestnom druhom mieste, po britskom reťazci Tesco. Ocenenie z rúk výkonného predsedu JCL Mariána Meška prevzal predseda COOP Jednoty Slovensko Gabriel Csollár. Slovenská komora mladých (Junior Chamber International – Slovakia) je partnerskou organizáciou Junior Chamber International so sídlom v USA.


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...