Časopis Jednota EN

Verejná súťažCOOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o návrh na uzatvorenie Zmluvy na poskytovateľa telekomunikačných služieb


určenú pre subjekty, ktoré majú ku dňu vyhlásenia súťaže káblové pripojenie bezprostredne v blízkosti sídla vyhlasovateľa súťaže,
na Bajkalskej ul. 25 v Bratislave

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF dokument na stiahnutie:


VYBRANÉ AKCIOVÉ PRODUKTY

AKTUÁLNE INZERTNÉ NOVINY

Benefity vernostnej karty

Webstránky COOP Jednôt ...